mandag 3. mars 2014

Mer om Padlet


Created with Padlet

Her er en enkel utgave av Padlet som du kan prøve deg litt på. Temaet for denne Padleten er norske fugler, så legg gjerne inn et bilde av flere norske fugler. Under navnet på fuglen skriver du inn ditt navn, fornavn holder.

Samhandlingsverktøy

I et samhandlinsgverktøy kan flere personer samtidig arbeide med en tekst, presentasjon og lignende fra hver sin datamaskin, uavhengig av hverandre. I skolesammenheng kan slike verktøy være et godt pedagogisk hjelpemiddel for læring. Det finnes mange ulike samhandlingsverktøy på Internett. Noen av disse er for eksempel Prezi, One Note, Padlet, Popplet og så videre.

Noen av disse verktøyene har studentgruppa prøvd ut i varierende grad i løpet av skoleåret. Padlet er et av programmene jeg synes var veldig enkelt å ta i bruk og forstå. Det krever ingen innstallering av programvare og er gratis. Hvordan man vil bygge opp siden kan være fra helt, helt enkel, med ferdige bakgrunner, til mer komplisert om man vil.

 Enkle:
New York
PlacesToSee

 Mer kompliserte:
Pocketfullofdesign
Leadership

 Egne bilder eller bilder hentet fra nett kan enkelt settes inn, det samme med videosnutter, fra for eksempel You Tube. Siden man lager kan passordbeskyttes om det er ønskelig.