mandag 7. april 2014

Kahoot!

I en samfunnsfagtime på Høgskolen i Telemark ble vi introdusert for Kahoot! På sidene til Kahhot! står det at dette er " a game -based classroom response system".

Hver student logget seg inn, enten via smarttelefon eller laptop på Kahoot! sine sider med en tallkode for å komme til den quizzen læreren hadde forberedt til timen. Til smarttelefoner finnes også Kahoot! som en egen app som enkelt kan installeres.

På smarttavlen i klasserommet dukket det opp et spørsmål med fire svaralternativer. Hver deltaker måtte da trykke på ett av alternativene som var merket med egen farge og symbol. Etter at alle deltakere hadde svart dukket det på smarttavlen opp en rangering av de fem raskeste deltakerne. Dette skjedde for hvert spørsmål. Deltakerne fikk poengsum etter hvor raskt de greide å svare på hvert spørmål. Hver deltaker hadde dessuten oversikt over sin egen plassering og poengsum på sin telefon/laptop underveis.

I denne timen brukte læreren dette verktøyet som et forberedende og diagnostisk verktøy før dagens leksjon om et gitt emne. Videre kan Kahoot! med fordel brukes underveis i undervisningen eller til slutt i en time eller et tema. Dette er som sagt et spill-basert verktøy der elevene blir deltakere og det er et konkurranseelement i dette som kan virke motiverende for mange. Vi opplevde iallefall stort engasjement i vår gruppe denne timen.

Det er enkelt å lage sine egne "quizzer" i programmet og man kan søke på emner å få ferdiglagde "quizzer" i en rekke temaer. Programmet trenger ingen installering på laptop/PC/Mac, og det er gratis og er enkel i bruk.

Dette er et verktøy jeg vil anbefale å bruke, både for underholdningsverdi og for læring og deltaking i timene!

Her er linken:  Kahoot!

mandag 3. mars 2014

Mer om Padlet


Created with Padlet

Her er en enkel utgave av Padlet som du kan prøve deg litt på. Temaet for denne Padleten er norske fugler, så legg gjerne inn et bilde av flere norske fugler. Under navnet på fuglen skriver du inn ditt navn, fornavn holder.

Samhandlingsverktøy

I et samhandlinsgverktøy kan flere personer samtidig arbeide med en tekst, presentasjon og lignende fra hver sin datamaskin, uavhengig av hverandre. I skolesammenheng kan slike verktøy være et godt pedagogisk hjelpemiddel for læring. Det finnes mange ulike samhandlingsverktøy på Internett. Noen av disse er for eksempel Prezi, One Note, Padlet, Popplet og så videre.

Noen av disse verktøyene har studentgruppa prøvd ut i varierende grad i løpet av skoleåret. Padlet er et av programmene jeg synes var veldig enkelt å ta i bruk og forstå. Det krever ingen innstallering av programvare og er gratis. Hvordan man vil bygge opp siden kan være fra helt, helt enkel, med ferdige bakgrunner, til mer komplisert om man vil.

 Enkle:
New York
PlacesToSee

 Mer kompliserte:
Pocketfullofdesign
Leadership

 Egne bilder eller bilder hentet fra nett kan enkelt settes inn, det samme med videosnutter, fra for eksempel You Tube. Siden man lager kan passordbeskyttes om det er ønskelig.